Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)Februari-vergadering: impressies van een buitenstaander.

De vergadering van al Barid, gehouden op zaterdag 17 februari 2018 in Woerden was redelijk druk bezocht. De stemming was geanimeerd en er waren mooie verzamelingen te zien. Neem b.v. de presentatie van al Barid-lid Avo Kaplanian over de Hejaz. De presentatie had op de recent gehouden Philateliebeurs veel indruk gemaakt en de hoofdprijs gewonnen en dat gaat de maker een reis opleveren naar Brussel, waar hij zijn selectie over dat deel van Saoedi-Arabië opnieuw gaat presenteren.

De ledenvergadering werd voorgezeten door Toon Jansen. Voorzitter Theo Hooft zat in China. Hij zou daar de Chinese jaarwisseling zo maar hebben kunnen meemaken, maar volgens Toon was hij daar voor zijn werk en niet voor een uitstapje. Hij is net met een nieuw bedrijf begonnen en Toon hield de vergadering voor dat al Barid met vernieuwde energie moet blijven zoeken naar een nieuwe voorzitter. Dat geldt trouwens ook voor de positie van Toon als veilingmeester. Hij gaat dit jaar nog door, maar houdt er volgend jaar mee op. Ook in dit opzicht was de toon van Toon somber door het gebrek aan enthousiasme dat hij constateert als het om inzendingen voor de veiling gaat.

In zijn openingswoord toonde Toon zich ook somber. Het ledenaantal loopt terug en hij constateerde een gebrek aan ambitie. Zo kon er onlangs helaas niemand gevonden worden om de kraam op de Philateliebeurs van afgelopen maand in Hilversum te bemensen en dus schitterde al Barid door afwezigheid.

Op de agenda stonden de nodige verslagen en die haalden alle moeiteloos de eindstreep. Wel leverde het financieel jaarverslag enige discussie op. Het ging met name over de portikosten. Het versturen van het ledenblad is duur en wordt duurder. De vraag of het bestuur nooit gedacht heeft aan digitale verzending werd ontkennend beantwoord. Sterker nog: het bestuur was bijna toe aan het nemen van het besluit om daartoe vanaf 2019 over te gaan. De twee of hooguit drie leden die op dit moment nog niet over een mailadres beschikken krijgen het blad gewoon per post toegestuurd.

Het bestuur verwacht verder om op korte termijn met E-Barid aan de slag te gaan. Achter die term gaat een informatiebulletin schuil die met een grotere frequentie gaat verschijnen dan nu het ledenblad. In de E-Barid moeten mededelingen van de kant van het bestuur komen te staan, alsmede artikelen die nu in de gedrukte versie staan. Toon beloofde de vergadering op korte termijn te komen met selectiecriteria waaraan inzendingen door de redactie getoetst zullen worden alvorens te kunnen worden geplaatst. Secretaris Jos Strengholt gaat de redactie voeren en dat zal gebeuren in nauw overleg met webmaster Wim van Geelen.

Toen het over de site ging was het Toon die de leden opriep vooral de schroom te overwinnen om een bijdrage daaraan te leveren. Tot nu toe wordt mondjesmaat van die gelegenheid gebruik gemaakt.

De kas klopte als een bus en dus stelde de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Van Ast en Belonje, voor het bestuur decharge te verlenen. Applaus was er voor penningmeester Folkert Bruining. Een open doekje was er ook voor bibliothecaris Van Zellem, die elke vergadering maar weer zijn bibliotheek meeneemt.  Dat neemt niet weg dat in de waarderende woorden die Toon jegens hem uitsprak ook teleurstelling doorklonk. Want er wordt te weinig naar zijn smaak gebruik gemaakt van deze voorziening. Dus volgde een oproep om de bieb meer te raadplegen.

Goed nieuws was er gelukkig ook. Ser van de Ven, die het project Sykes-Picot leidt antwoordde desgevraagd dat het er absoluut in zit dat de special over wat de beide heren in het Midden-Oosten hebben aangericht, dit jaar nog zal verschijnen.

En ten slotte nog ander goed nieuws. Toon was aftredend, maar wil zich toch nog een termijn aan het bestuur verbinden. Hulde voor die inzet!

Jeugd en postzegels.

Een moeizame combinatie, jeugd en postzegels. Weet de jeugd van tegenwoordig wel wat een postzegel is? Die retorische vraag stond op 10 november jl. In het AD/GH.

Bij de filatelie is het al jaren kommer en kwel. Jeugd meldt zich niet, het ledenbestand vergrijst en verenigingen worden opgedoekt.

Ook is er sprake van waardedaling wat de zegelverzamelingen betreft. Veel albums met soms zeldzame stukken komen op de markt vanwege erfenissen b.v. en dat oefent een neerwaartse druk uit op de postzegelmarkt.

Volgens een goed ingevoerde ervaringsdeskundige, luisterend naar de naam de Zwijger, moet het roer om en moeten “ we” ons als filatelistenvereniging richten op thema’s. Al Barid doet dat al vanaf het begin, maar helaas: jeugdigen zien we niet op de vierjaarlijkse bijeenkomsten in Woerden. Maar tel je zegeningen. Het ledenbestand bij al Barid is al jaren constant. Zo nu en dan overlijdt een lid, maar er komt zo nu en dan ook een nieuw lid binnen.
Vernieuwd Magazine.

Tijdens de op 18 november 2017 gehouden vergadering werd het tijdschrift al Barid in een nieuw jasje aan de vergadering getoond. Het was de trotse voorzitter, Theo Hooft, die de eer had het nieuwe glossy magazine aan de vergadering te tonen. Het was editie 82, in zijn geheel gewijd aan het postvervoer per spoor en per boot in Egypte vanaf de helft van de 19e eeuw. Ook de speciale editie gewijd aan de Hedjaz Spoorlijn was als glossy verschenen.  Een geweldig interessante en wetenschappelijk verantwoorde studie, waaraan de leden Folkert Bruining, Toon Jansen, Avo Kaplanian en Peter Leever hun naam hebben verbonden.

Verscheen het ledenblad voorheen in een A5 formaat, nu is gekozen voor het A4 formaat. De reden is dat met name de poststukken beter weer te geven zijn in A4 dan in A5. In het oude formaat, A5, moesten afbeeldingen van brieven bijna altijd worden verkleind om in de bladspiegel te passen. Ook is het achteraf gesproken jammer als artikelen in stukken geknipt moesten worden , omdat ze niet in hun geheel binnen 20 of 24 pagina's A5 pasten. Dat is nu voorbij. Niet alleen voorzitter Theo Hooft kan trots zijn op het Magazine, maar ook de leden. Proficiat!!!
Diefstal.

Het zal je maar gebeuren: je gaat lekker een paar weken met vakantie. Je sluit je woning, gelegen op de vierde etage van een appartementengebouw goed af en je vertrekt onbezorgd naar je vakantie adres. Maar dan kom je thuis en dan merk je dat er is ingebroken. Sieraden weg, maar ook je uiterst kostbare postzegelverzameling. Dat overkwam, Utrechter Peter Wijnbergen. Hij is op z'n tiende in de oorlogsjaren met het verzamelen van postzegels begonnen, werd militair attachee in Frankrijk en Israel en besloot van beide landen een zo volledig mogelijke collectie op te bouwen.

Die collectie werd verzameld in 14 kloeke albums. Maar die zijn nu weg, op één album na. Peter  worstelt met de vraag waarom is dat ene album achtergebleven en waarom zijn die andere meegenomen? Wist de dief of de dieven dat zich in zijn woning die postzegels te vinden waren?

Uiteraard probeert de politie daar de vinger achter te krijgen. [Vanmorgen, donderdag 26 oktober, werd in het RTV Utrecht programma “Bureau Hengeveld”, de regionale versie van “Opsporing Verzocht” aandacht aan deze diefstal geschonken. Het is natuurlijk te hopen dat er tips binnenkomen die ertoe zuilen leiden dat de peperdure zegels, waarde 80.000 euro, bij de rechtmatige eigenaar terecht zuilen komen.

Het bijgevoegde artikel is overigens geknipt uit het AD/Groene Hart van 19 oktober.


Filatelisten met de Bijbel.

Onze vereniging al Barid staat, als ze op Postex/Apeldoorn. vertegenwoordigd is, met de kraam naast die van Gabriel. Deze vereniging, geroemd naar de aartsengel, verzamelt postzegels met een Bijbels thema.

In Trouw van donderdag 28 september werd de nodige aandacht besteed aan de vereniging. Uit het artikel blijkt dat deze vereniging kampt met dezelfde problematiek als al Barid. Waar blijven de jongeren?

Verder heeft deze vereniging last van de secularisatie, maar dat is een factor die voor al Barid niet telt.Nieuw Initiatief om te komen tot een al Barid Special


In nauw overleg met Folkert Bruining is een voorstel ontstaan voor een mogelijke Al-Barid Special. De oorspronkelijke bedoeling was om het Sykes-Picot verdrag als onderwerp te nemen, maar al gaandeweg doende met een omschrijving van deze periode, is dit nogal ruimer gemaakt. Daarmee kan een meer coherent beeld over die tijd gemaakt worden.


Vragen:

 • is dit wat?

 • moet er nog iets bij/af?

 • wie wil er aan bijdragen?

 • ..

gaarne commentaar,

Ser van der Ven


Vaspect

voorstel

opmerkingen

Titel

The fall  of the Ottoman Empire – new nations in the Near East after WWI.

volgende specials zouden in het Engels...Gebied van interesse

De Ottomaanse vilayets Syrië, Beirut, Hedjaz, Mosoul, Bagdad en Basra. Dit zijn de vilayets die een direct verband hebben met Sykes-Picot, McMahon en Balfour. De ‘opvolgerstaten’  zijn Syrië, Irak, Jordanië, Palestina en Hedjaz.


Periode

<1914 tot 1923 (dwz tot het Verdrag van Lausanne, waarbij dat van Sêvres wel genoemd wordt maar nooit heeft gegolden)dan is er iets uitgekristalliseerd en zijn Syrië en zo echte mandaatgebieden geworden..Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000007983 StartFragment:0000000484 EndFragment:0000007967  

geschiedenis+filatelie

geschiedenisonderdelen

bijbehorende filatelistische illustratie(s)

opmerkingen

1. Ottomaanse Rijk begin 20e eeuw:

 • indeling in vilayets

 • zwak bestuur

 • capitulaties voor buitenlanders

 • militaire hulp van DE

Indeling vilayets illustreren a.d.h.v. Ottomaanse poststukken en stempels.

Alleen buitenlandse kantoren behandelen in de bovengenoemde vilayets.2. de fronten in de WO (zie ook kaartje onderaan)

in ieder geval de

 • Mesopotamische Campagne

 • Palestina front

 • Arabische opstand (als hulp bij de bovenstaande)

behandelen


daarbij veldpost en censuur, (niet van  de Arabische opstand vermoed ik)

het lijkt mij dat de

 • Dardanellen

 • Kaukasuscampagne en het

 • Perzisch front

niet meegenomen moeten worden, vallen buiten het keuzegebied. Voldoende om indien nodig ze zijdelings te vermelden?

3. ontwikkelingen in de Hedjaz, de Arabische Opstandzegels van Hedjaz uit die periode,
iets uit Asir?4. de diplomatieke ontwikkelingen, de overeenkomsten (McMahon, Sykes-Picot, Balfour)

er is Israëlische zegel uit 1967 met Balfour, meer??


5. de ontwikkelingen na 1918
Alle deelgebieden vanaf Ottomaanse Rijk tot einde tijdlijn....


 1. Het koninkrijk Hedjaz, de voorloper van een Arabische natie. Beloning voor de Arabische opstand.

 2. De schets van Sykes en Picot, verdeling Britse en Franse invloedssferen

 3. De belofte van McMahon: Het Arabisch koninkrijk van Damascus

 4. Versterking van Franse invloed: De wordingsgeschiedenis van Syrië

 5. Jordanië, de Britse reactie

 6. Balfour en Palestina

 7. Irak als troostprijs voor de Hashemieten


alle met een korte tekst en een aantal poststukken/zegels in een tijdserie te illustreren.

Jemen en de oost- en zuidkust van het Arabisch schiereiland laten voor wat het is? Of moet Koeweit er nog bij (leuk  – ik bedoel heel lastig – om filatelistisch te illustreren)?


Laten we  in eerste instantie erbuiten.uitvoering

deelnemers


Ser – maar niet alleen! (in ieder geval alle leden vragen om illustraties te verkrijgen)

wie doet wat – schrijven

het uitgangspunt is: korte teksten en ruim aandacht aan de filatelie

daar moeten we het goed over hebben: wat is ervaring bij de eerste?

meerdere schrijvers is wellicht niet efficiënt  en vereist sowieso een eindredactie – als ik alleen zou schrijven dan moet iemand dat wel nakijken en wellicht leesbaarder maken – ik ben goed in droge wetenschappelijke rapporten en neig naar telegramstijl....

wie doet wat – illustraties

laten alle deelnemers eerst kijken wat men heeft of zou willen hebben om als illustratie mee te nemen

zowel aan kaarten als filatelistisch materiaal
Kommer en kwel bij postzegelverenigingen.

Afgelopen zaterdag verscheen er een artikel over 3 pagina's maar liefst over het wel en wee bij de huidige filatelieverenigingen. De jeugd laat het massaal afweten en dat leidt ertoe dat verenigingen krimpen of zelfs tot opheffing moeten besluiten. De Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen had in de jaren 80 nog 200.000 leden. Nu zijn dat er nog maar 17.000 en dan maakt het niet uit of het om thematische dan wel om landenverzamelende verenigingen  gaat.

De trend lijkt onomkeerbaar en dus mag er best wel gesproken worden over kommer en kwel bij verenigingen. Ook onze vereniging onttrekt zich daar niet aan.  Maar of dat ook als zodanig ervaren wordt?  Wel kruipt de gemiddelde leeftijd per jaar omhoog en nieuwe leden melden zich niet aan. Hoe lang gaat deze kruik nog te water? Of is dat te somber? Hoe dit ook moge uitpakken, het artikel uit de NRC van 27 mei is de moeite van het lezen meer dan waard.
Vogel geperforeerd.

Geperforeerde vogels. Dat doet natuurlijk direct denken aan postzegels. En inderdaad postzegels met foto's of afbeeldingen van vogels.

Er zijn verzamelaars die zich alleen en uitsluitend daarop richten. Dat is natuurlijk een legitieme zaak. Even legitiem is het dat er verzamelaars zijn die als thema het Midden Oosten hebben. De leden van al Barid weten daar alles van. Wellicht dat er onder beide verzamelaarstypen verzamelaars zijn die zich tot vogelpostzegel beperken uit de landen waarop al Barid zich richt. Je weet maar nooit.

Trouw berichtte gisteren in “de Verdieping”dat er onlangs een boek is uitgekomen over vogelpostzegels. Vogels op de vierkante centimeter heet het boek van Peter Müller en Tom Loorij. Het is uitgegeven door Uitgeverij  Müller uit Den Haag en kost 49.50.

uiteraard worden er in de landen van het Midden Oosten ook vogels met een perforatierandje uitgegeven. In het krantenartikel werd het voorbeeld van een Jordaanse postzegel gegeven. Maar ook Turkije is op dit vlak actief en dat zal ongetwijfeld ook gelden voor Egypte, Iraq, Jemen enz.enz
Nog een oproep!

 Zoals u waarschijnlijk weet zijn er binnen de vereniging diverse initiatieven om te komen tot een opvolger van de Hedjaz special.
Een aantal  leden hebben ideeën naar voren gebracht of zijn zelfs al begonnen aan het opzetten van een nieuwe Al Barid special.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

Aid for Palestina
Arabic Crusaders castles
Marokko
Somalia
Sykes-Picot, De invloed van het verdrag
 


Maar er is hulp nodig van u als lid van al Barid om deze onderwerpen uit te diepen.

Natuurlijk wil het bestuur wil deze initiatieven zo goed mogelijk ondersteunen maar wij hebben vooral uw hulp nodig!

Als u een bijdrage wil leveren aan een of meerdere van bovenstaande onderwerpen laat het ons dan even weten.

 
Dringend

Het is inderdaad dringend deze oproep van secretaris Wim Poppelaars Lees maar mee!!

In het verslag van de bijeenkomst van 25 februari vindt u ook de oproep om kandidatuur voor bestuurfuncties die per 2018 hun beslag moeten krijgen. Het huidige bestuur zit er deels al een aanzienlijke tijd en wil (deels) graag vervangen worden. Om het aanvaarden van een bestuurfunctie wat makkelijker te maken is het voorstel dat de functie in principe voor een periode van 3 jaar gaat  gelden om niet het idee te moeten hebben dat men er aan vast zit als er eenmaal voor gekozen is. Denkt u hier a.u.b. over na; het voortbestaan van de vereniging hangt ook van deze bereidheid af.

Nieuws & Artikelen

Vandaag, dinsdag 11 april is het Nationale Fundgrube Dag. Die dag zullen we maar liefst 21 unieke Fundgrubedozen met postzegels, albums, brieven en veel meer aanbieden. Elke doos is compleet verschillend van alle andere. Er zit er zeker ook eentje (of meerdere) voor jou tussen. De eerste doos zal rond 8.30 uur worden aangeboden, en dat gaat vervolgens de hele dag door. Elk half uur of uur komt er een nieuwe bij tot 22.30 uur in de avond. Misschien dat onze winkel het aantal bezoekers op enig moment niet aan kan. Geen paniek, dan kijk je gewoon na een minuut of 10 nog eens. Er komen toch steeds nieuwe dozen bij.


Mis deze unieke gebeurtenis niet. Je zult geen verdere herinneringsmail meer ontvangen, dus kijk 11 april op www.stampland.nl voor een verrassend aanbod. Op bijgesloten foto krijg je een kleine indruk van enkele van de dozen.

Nieuwe bestuursleden gezocht.

De agenda van de ledenvergadering van al Barid afgelopen zaterdags in De Speeldoos in Woerden  telde maar liefst 18 punten, maar alle aandacht ging uit naar maar één punt. Dat was het punt benoeming nieuwe bestuursleden.

Al Barid staat voor de opgave om drie cruciale functies opnieuw in te vullen, die van voorzitter secretaris en penningmeester. Secretaris Wim Poppelaars had al eerder aangegeven per direct te willen stoppen. Voorzitter en penningmeester hadden aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen, maar voor de secretarisfunctie had geen enkel lid interesse getoond.

Gelukkig gaf voorzitter Theo Hooft staande de vergadering aan nog wel drie jaar te willen vastknopen aan zijn voorzitterschap, dat in 2002 een aanvang had genomen en ook penningmeester Folkert Bruining wilde door. Maar het is natuurlijk geen goed teken dat zich geen lid voor een bestuursfunctie had aangemeld. Dat werd ten overvloede nogmaals beklemtoond door de tijdens de vergadering aanwezige regiovertegenwoordiger van de filatelistenbond. Met alle respect voor de grote inzet van de huidige voorzitter vond hij het toch een veeg teken dat iemand al 15 jaar die post bekleedt. Hij vond dat te lang en zijn voorstel was een roulerend bestuurslidmaatschap steeds voor drie jaar. Leden weten dan waar ze aan toe zijn. Dat voorstel werd na enige discussie ook overgenomen. Het huidige bestuur gaat dit jaar nog door, maar volgend jaar moet er uit de leden een andere voorzitter en een secretaris naar voren komen en wel tekenen voor een periode van drie jaar.

De leden zullen via de mail opgeroepen worden om hun verantwoordelijkheid te nemen. Met het oog op het 50-jarig bestaan binnenkort  is dat pure noodzaak. Het kan toch niet zo zijn dat een bloeiende vereniging het bijltje er bij neer moet leggen  wegens gebrek aan vrijwilligers voor een bestuursfunctie?

Wat weer wel lukte was toetreding van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie. Die benoeming verliep gladjes.

Vermeldenswaardig is nog uit de vergadering het voorstel voor contributieverhoging in 2018 en 2019. In beide jaren gaat het lid van al Barid 25 betalen.

Vraag daarbij uit de vergadering was of de vereniging over een financiële buffer beschikte en hoe groot die was. Het antwoord leidde tot de suggestie om een apart fonds te vormen voor het komende 50-jarig jubileum./

Na sluiting van de vergadering ging het over toekomstige projecten. Welk project gaan de leden aanpakken na het succesvol afgesloten project over de Hedjazspoorlijn? Een aantal mogelijkheden passeerden de revue: het Sykes-Picotverdrag, Kruisvaarderskastelen,  Hulpzegels voor Palestina (1948-1952), Marokko en Somalië.

Voor sommige projecten stonden ook al mogelijke trekkers op en meldden zich leden aan om het potentiële project verder te helpen. Trekker van het Hedjazproject, Folkert Bruining, gaf ten slotte enkele belangrijke tips die ertoe moeten leiden dat het project succesvol wordt afgerond.

MPO

Ooit gehoord van deze afkorting? Die staat voor de Munten- en Postzegel Organisatie, gevestigd in IJsselstein.Elke woensdag houdt het MPO een inloopdag. Daar kan iedereen terecht met vragen over haar of zijn verzameling van munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Het MPO opent zijn deuren aan de Energieweg 7 in IJsselstein tussen 10.00 en 16.00 uur. Het MPO geeft ook advies over de verkoop van de zegels e.d. Informatie is te bekomen op 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.


Nooit meer stempelen.

Op de laatste dag van het oude jaar stond er in het AD/GH een artikel met als kop: “Zwarte dag voor de filatelist”.

Ook een zwarte dag voor al Barid?

Het artikel gaat over het besluit van Post NL om vanaf 1 januari 2017 geen dagstempels meer op zegels te zetten.

Een woordvoerder van Post NL koppelt het afschaffen aan de moderniteit. Stempelen is niet meer van deze tijd, dus finito.

Dat je heel wat uit stempels kunt aflezen zuilen de lezers van de prachtboeken over de Levant en het pas verschenen boekwerk over de Hejaz spoorlijn beamen.

Maar gelukkig, het mag dan een zwarte dag voor de Nederlandse filatelie zijn, voor al Barid gaat deze vlieger gelukkig niet op.

De landen waar al Barid zich op richt gaan vrolijk door met stempelen.


  

De Hedjaz Spoorlijn, Postaal en Fiscaal.

De Jaarvergadering werd door het bestuur van de Filatelistische Contactgroep Islamitische Wereld Al Barid benut voor het uitreiken aan de leden van een publicatie over de Hedjaz Spoor;lijn. Ook wel de ijzeren weg naar Mekka genoemd. Een plaats, waar de lijn overigens nooit zou komen, want die liep niet verder dan de tweede heiige stad van de Islam, Medina.

De spoorlijn werd door het Osmaanse Rijk niet alleen aangelegd met de bedoeling om pelgrims te vervoeren, maar ook om sneltroepen te kunnen verplaatsen.  Het hoe en waarom en door wie de lijn werd aangelegd wordt beknopt beschreven in dit boekwerk. Daarnaast gaat de aandacht vooral uit naar het postale “gebeuren”. Allereerst worden de belastingzegels aan de orde gesteld. Die werden in gebruik genomen om met de opbrengsten daarvan de spoorlijn te kunnen bekostigen. Prachtige foto's illustreren de tekst, die van streng wetenschappelijk niveau is. Vervolgnes komen de Osmaanse post- en telegraafkantoren stuk voor stuk voor bij en dat waren er nogal wat.

Ook aan de politieke gebeurtenissen uit die tijd, de gevolgen van de Sykes-Picotovereenkomst, die tot de dag van vandaag een heel grote invloed heeft op de gebeurtenissen in het Midden-Oosten,  wordt aandacht besteed. Door de afloop van de Eerste Wereldoorlog kwam op basis van die overeenkomst, de spoorlijn in vier verschillende landen te liggen. Alle vier met een verschillend postaal en fiscaal regiem. Zij komen alle vier aan de orde.

Al met al is het een indrukwekkende publicatie geworden, waarvoor maar liefst 42 bronnen zìjn geraadpleegd. De publicatie is ook even mooi als zorgvuldig vormgegeven met prachtige foto's . Folkert Bruining, Toon Jansen, Avo Kaplanian en Peter Leever hebben deze publicatie samengesteld. Inhoudelijke ondersteuning is verleend door Oscar van der Vliet en hij kreeg van Folkert het eerste exemplaar overhandigd. Daar zijn foto's van gemaakt en die worden bij dit artikel afgedrukt. Daaraan is nog een foto toegevoegd en wel van een van de locomotieven die op deze spoorlijn hebben gereden. In 2010, een jaar voor het uitbreken van de opstand in Syrië, stond deze locomotief voor het Centraal Station in Damascus. Of die er nu nog staat is niet bekend. Maar er is gelukkig wel een ander monument dat herinnert aan deze spoorlijn: de publicatie van Bruining c.s.

Hulde, grote bewondering en waardering voor het initiatief dat geleid heeft tot deze schitterende publicatie.


De Voorzitter spreekt:


Graag uw aandacht voor de eindejaarsbijeenkomst van 10 december 2016.   

A.      Grotere inzendingen die uit een of meer kaders bestaan, geen eisen alleen dat het met het Al Barid  verzamelgebied  te maken moet hebben.   Inschrijven kan vanaf nu tot 6 december door het sturen van een mail met de titel van uw inzending  naar Theo Hooft email: tisihooft@hetnet.nl

B.      Inzendingen van 1 blad hiervoor hebben we het thema “spoorweg/weg spoor” gekozen. We laten het aan u om een kleurrijke invulling aan dit thema te geven.  Voor deze categorie is vooraf inschrijven niet nodig.  

C.      Tijdens de bijeenkomst is het mogelijk al die stukken en zegels te verkopen die u dubbel heeft, die een miskoop waren, niet in het verzamelgebied vallen etc. Let wel tegen een vaste prijs van 0.50 of 1.00 euro. U krijgt daarvoor een zijde van een kader toegewezen onder de titel BIG BAZAAR. De organisatie zorgt voor een “centebakkie” bij uw spullen. Ook hiervoor graag opgeven tot 6 december bij tisihooft@hetnet.nl

D.      Voor een ieder die niet met A, B of C mee kan doen zal de organisatie voor gepaste arbeid ter plaatse zorgen.

                Met vriendelijke groet,

 Theo Hooft 

Al Barid op de POSTEX in Apeldoorn.

De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars organiseerde  i.s.m. de Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen (GSE), een samenwerkingsverband van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF), de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) en PostNL, dit jaar voor de achttiende maal de nationale Postzegelshow POSTEX 2016. Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag stond de Americahal in Apeldoorn in het teken van de postzegel.

Postex is een groots filatelistisch evenement voor de verzamelaar en het hele gezin. Met een actief kijk-doe-programma met onder andere: Jeugdfilatelie, handelarenstands, PostNL, Dag van de Postzegel, promotiestands van gespecialiseerde filatelisten verenigingen, tentoonstelling, postzegelbergen, gratis taxaties van verzamelingen en losse postzegels en nog veel meer. Ook voor niet-filatelisten is ruime aandacht zoals een tentoonstelling van Creatief met / door postzegels.

Uiteraard stond Al Barid daar ook met een stand, in dit geval in de vorm van een tafeltje met daarop wat tijdschriften, een aanmeldingsformulier om lid te worden en twee zakjes met postzegels ter verkoop.

Het was gezellig druk in de hal, maar het tafeltje van Al Barid werd niet vaak aangedaan door belangstellenden, laat staan dat zich nieuwe leden kwamen aanmelden.

Al Barid was een plaats toegedacht in een rij met vergelijkbare verenigingen. Daaronder die van Griekenland. Die vereniging vierde haar 50-jarig bestaan en deed dat met 70 postzegelkavels. Ons lid Hans Paul Soetens, ook lid van die vereniging, bracht daar het merendeel van zijn tijd door.

Voor de secretaris van die club, Jan Blijleven, was zaterdag een gedenkwaardige dag. De burgemeester van zijn woonplaats Ridderkerk, Anny Attema (PvdA) kwam langs omdat het Z.H. De Koning behaagd had Jan te benoemen als lid van de orde van Oranje Nassau. Uiteraard werd hij namens Al Barid gefeliciteerd  en wel door Theo Hooft en Folkert Bruining.


De postzegel wordt duur betaald dezer dagen.

De postzegel mag zich in weinig belangstelling verheugen in de media. Maar heel soms verschijnt er toch een artikel in de pers over dit onderwerp, zoals vandaag (21 september 2016) in het AD. De titel van dit artikeltje geeft aan waar het over gaat. De postzegel wordt duurder en duurder. Voor een standaardzegel rekent PostNL al 73 cent en dat wordt de komende jaren steeds duurder. Waarom dat zo is, zal duidelijk zijn. Met z'n allen maken we steeds minder gebruik van de post en als de arbeidskosten stijgen en de arbeidsproductiviteit niet toeneemt is het logisch dat de prijs van het product dan omhoog moet.

Voor de postzegelverzamelaar heeft die stijgende prijs ook een keerzijde. Verzamelen is niet leuk meer, sinds 1 januari 2010 de invoering plaats had van de postzegel met een cijfer. Maar aan de andere kant: van steeds zegels bijplakken als de prijs weer stijgt gaat de aardigheid ook af.
De Hedjazspoorlijn.

Binnen de vereniging is door meerdere leden het initiatief genomen om, zoals al gemeld tijdens de laatstgehouden ledenvergadering, een Al Barid special uit te brengen over de Hedjaz spoorlijn. Door het enthousiasme ontstaat er een zeer interessant boek van rond de 50 pagina’s vele malen groter dan een normale uitgave van Al Barid.

Het bestuur is van mening dat dit boek, als speciale uitgave van Al Barid,aangeboden moet worden aan de leden. Het bestuur heeft al een aantal sponsors voor dit project gevonden en natuurlijk probeert het ook advertentieruimte te verkopen. Niettemin blijven er nog financiële problemen.

Voorzitter Theo Hooft doet daarom een dringend beroep op de leden van Al Barid om dit initiatief financieel te ondersteunen door een bijdrage over te maken op rekening  NL 12 INGB 0000 5496 00 ten name van FCIW Al Barid onder vermelding van Hedjaz spoorlijn.

Bijgaand nog een foto van een locomotief die rond de eeuwwisseling op die spoorlijn gereden heeft. De loc stond, in ieder geval in 2009, opgesteld voor het station in Damascus. Of de loc er nu nog staat, na al die oorlogsellende, is niet bekend.Een tip van een verzamelaar voor collegae-verzamelaars,

Zal ik je eens wat vertellen? Bij grote sportgebeurtenissen zoals de Olympische Spelen, het EK en WK, daalt de verkoop van postzegels. Al jaren is het bij mij een bekend fenomeen. Als er belangrijke sporttoernooien zijn, zie ik de bezoekersaantallen op www.stampland.nl dalen.
Dus ook nu tijdens het EK voetbal. En omdat ik gewoon doorga met elke dag nieuwe partijen toevoegen, betekent dat dat je meer kans hebt om een mooie verzameling te ontdekken die anderen (nog) niet gezien hebben.
Vandaar deze tip. Nederland doet toch niet mee, en België start ook niet bijzonder goed. Kom meteen voor die buis vandaan, en rap naar Stamp Land. Daar ga je je stukken beter vermaken.

Heel veel plezier!
 
Wieland Buit
www.stampland.nlDe laatste postzegelwinkel in Utrecht gesloten.

Vroeger was Utrecht een bloeiende postzegelstad. De zaterdagse postzegelruil en -verzamelbeurs op de Vismarkt in hartje Utrecht werd druk bezocht. Maar dat bezoek nam af. Ook sloot de ene na de andere postzegelwinkel in de loop van de tijd haar deuren.

Ik moest eraan denken toen ik in de week van 4 t/m 8 april keek naar het spelprogramma “Met de vuist op tafel”.

Een  van de deelneemsters, een mevrouw uit Utrecht meldde een postzegelwinkel te hebben. Even dacht ik aan Utrecht, was er weer een winkel?, maar ik werd snel uit de droom geholpen.  Wonen in Utrecht met een winkel in Blaricum. Dat was het dus.

De laatste postzegelwinkel uit Utrecht werd overigens bestierd door Willem van der Bijl. Willem wie? Willem werd op een gegeven moment een nationale beroemdheid. Tijdens zijn 24ste trip naar Noord-Korea werd hij in de kraag gegrepen. Dat was in 2001. Hij werd verdacht van spionage, moest laptop een fotocamera inleveren, maar kwam na 15 dagen in de cel gezeten te hebben weer op vrije voeten. Hij vertrok om er nooit meer terug te keren.

Nu heeft hij ook zijn winkel achtergelaten. Willem daarover: “Het is een uitstervend beroep. Ik ben in Utrecht de laatste der Mohikanen. Sinds 1975 heb ik deze winkel gehad, dus ruim veertig jaar. Ik ben er helemaal mee vergroeid geweest”.


Voor het volledige artikel hier klikken
(dit is een groot bestand, het laden kost enige tijd)

= 0 = 0 = 0 =

Ons lid - de heer R. van Pellecom - heeft van zijn bezoek aan de 2nd Continental Philatelic Exhibition – Cairo 11 – 14 June 2015 een verslag gezonden. U kunt het verslag en de foto's bekijken in bijgaand pdf-bestand (toegankelijk door dubbel klikken op de naam).

Cairo - 2e Continental Exhib


Postex

Op de jaarlijkse Postex tentoonstelling in Apeldoorn hebben een aantal gespecialiseerde verenigingen waaronder onze vereniging Al Barid gedurende drie dagen weer acte de presence gegeven. Het aantal beschikbare kaders was beperkt maar onze vereniging heeft zich gedurende die dagen weer gepresenteerd met een stand en een aantal kaders waarin delen van ons grote verzamelgebied werden gepresenteerd.

xxxx


.


.