Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Uitnodiging Ledenvergadering Al-Barid voor 19 mei 2018.De vergadering duurt van 10.00 tot ca. 14.00 uur. Adres: Singel 45a, Woerden.

Zeer geachte leden. Zaterdag 19 mei hopen we elkaar weer te ontmoeten in Woerden.

Wij wijzen u op de volgende mededeling van de Big Bazar. "Voelt u zich vrij om uw leden en uw vereniging een genoegen te doen door leuke zaken- partijen, losse zegels, albums, boeken, aan te bieden via de Big Bazar.

Gewoon meenemen op 19 mei en we zullen zien wie u er een plezier mee doet!"


Ook graag uw aandacht voor ons brieventournooi. De leden van Al-Barid hebben bij de agenda een bijlage ontvangen met daarin uitleg over de spelregels.Zie de flyer ook in het onderstaande.

Stel uw meest interessante brieven/kaarten/poststukken te toon, te beginnen op 19 mei! Samen maken we dit dan tot iets moois.

En zie ook de Veilingslijst. Veel moois!

Agenda vergadering 19 mei 2018:

Ledenvergadering vanaf 12.00 uur.

1.   Opening vergadering;

2.   Verslag van de bijeenkomst op 17 februari 2018;

3.   Aanmelding van extra agendapunten;

4.   Ingekomen/uitgegane stukken;

5.   Mededelingen;

6.   Postex;

7.   Al-Barid in ontwikkeling;

8.   Rondvraag;

9.   Afsluiting.